Kiev Üniversiteleri Ukrayna'da Üniversite Eğitimi Yurtdışı Üniversite

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi

Yazan sanegitim

Taras Shevchenko National University,1834 yılında kurulmuştur.Üniversitenin köklü ve tarihi bir geçmişi bulunmaktadır.Şuanda 25.000’den fazla öğrenci lisans,yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmaktadır.

Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasındadır.15.000’den fazla yabancı öğrenci mezun olmuştur.

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi dünya sıralamalarında ilk 1000 listesi içerisinde yer almaktadır.YÖK 2016 yılında yayınladığı denklik yasasına göre,dünya sıralamalarında ilk 1000 sıralamasında bulunan tüm üniversiteleri direkt olarak tanımaktadır ve denklik işlemlerini yapmaktadır.

16 Fakülte ve üniversite içinde 7 Enstitüleri vardır.

FAKÜLTELER

Kiev Taraş Schevchenko Üniversitesi

Biyoloji Fakültesi

Biyokimya

Biyofizik

Botanik

Viroloji

Genel ve Moleküler Genetik

Zooloji

Ekoloji

Mikrobiyoloji

İnsan ve Hayvan Fizyolojisi

Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi

Sitoloji, Histoloji ve Biyolojik Gelişim

Jeoloji Fakültesi

Genel ve Tarihsel Jeoloji

Mineraloji, Jeokimya ve Petroloji

Maden Yakıtları Jeolojisi

Petrol Jeolojisi

Hidroloji ve Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik

Coğrafya Fakültesi

Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji

Meteoroloji ve Klimatoloji

Jeomorfoloji ve Paleografi

Ekonomik ve Sosyal Coğrafya

Dinsel Coğrafya ve Turizm

Jeodezi ve Kartografi

Hidroloji ve Hidrokimya

İktisat Fakültesi

Teorik ve Uygulamalı İktisat

İktisat Teorisi

Uluslar arası Ekonomi

Yenilikçi ve Yatım Faaliyetlerin Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Finans

Sigorta ve Risk Yönetimi

Ekolojik Yönetim Girişimcilik

İstatistik ve Demografi

Girişimcilik

Tarih Fakültesi

Slav Tarihi

Modern ve Yabancı ülkelerin Çağdaş Tarihi

Antik ve Ortaçağ

Rusya Tarihi

Arkeoloji ve Müzecilik

Arşiv çalışmaları ve Özel Tarih Bilimi

Yerel Tarih ve Etnoloji

Mekanik ve Matematik Fakültesi

Cebir ve Matematiksel Mantık

Genel Matematik

İntegral ve Diferansiyel Denklemler

Matematiksel Analiz

Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik

Radyofizik Fakültesi

Yarıiletken Elektroniği

Elektrik

Fiziksel Elektronik

Kriyojeni ve Mikro Elektronik

Kuantum Radyofizik

Matematik ve Kuramsal Radyofizik

Tıbbi Radyofizik

Sibernetik Fakültesi

Operasyon Araştırma

Bilgi Sistemleri

Matematiksel Bilişim

Komplike Sistem Modelleme

Hesaplamalı Matematik

Uygulamalı İstatistik

Sistem Analizi ve Karar verme

Teorik Sibernetik

Teori ve Programlama teknolojisi

Psikoloji Fakültesi

Genel ve Örgütsel Psikoloji

Klinik Psikoloji ve Psikolojik Teşhis

Pedagoji

Sosyal Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Sosyoloji Fakültesi

Endüstriyel Sosyoloji

Sosyal Araştırma Teknikleri ve Metodolojisi

Sosyal Yapılar ve Sosyal İlişkiler

Teori ve Sosyoloji Tarihi

Fizik Fakültesi

Deneysel Fizik

Metal Fiziği

Moleküler Fizik

Nükleer Fizik

Optik

Uzay Fiziği ve Astronomi

Fizik

Yazar Hakkında

sanegitim

ŞAN Education Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Istanbul - Kahramanmaraş - Mardin - Şırnak

+90 212 909 17 34

Yorum Bırakın