Project Description

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi

Taras Shevchenko National University,1834 yılında kurulmuştur.Üniversitenin köklü ve tarihi bir geçmişi bulunmaktadır.Şuanda 25.000’den fazla öğrenci lisans,yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmaktadır. Yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasındadır.15.000’den fazla yabancı öğrenci mezun olmuştur. Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi dünya sıralamalarında ilk 1000 listesi içerisinde yer almaktadır.YÖK 2016 yılında yayınladığı denklik yasasına göre,dünya sıralamalarında ilk 1000 sıralamasında bulunan tüm üniversiteleri direkt olarak tanımaktadır ve denklik işlemlerini yapmaktadır. 16 Fakülte ve üniversite içinde 7 Enstitüleri vardır.

FAKÜLTELER

Kiev Taraş Schevchenko Üniversitesi

Biyoloji Fakültesi
Biyokimya
Biyofizik
Botanik
Viroloji
Genel ve Moleküler Genetik
Zooloji
Ekoloji
Mikrobiyoloji
İnsan ve Hayvan Fizyolojisi
Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Sitoloji, Histoloji ve Biyolojik Gelişim
Jeoloji Fakültesi
Genel ve Tarihsel Jeoloji
Mineraloji, Jeokimya ve Petroloji
Maden Yakıtları Jeolojisi
Petrol Jeolojisi
Hidroloji ve Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik
Coğrafya Fakültesi
Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji
Meteoroloji ve Klimatoloji
Jeomorfoloji ve Paleografi
Ekonomik ve Sosyal Coğrafya
Dinsel Coğrafya ve Turizm
Jeodezi ve Kartografi
Hidroloji ve Hidrokimya
İktisat Fakültesi
Teorik ve Uygulamalı İktisat
İktisat Teorisi
Uluslar arası Ekonomi
Yenilikçi ve Yatım Faaliyetlerin Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Finans
Sigorta ve Risk Yönetimi
Ekolojik Yönetim Girişimcilik
İstatistik ve Demografi
Girişimcilik
Tarih Fakültesi
Slav Tarihi
Modern ve Yabancı ülkelerin Çağdaş Tarihi
Antik ve Ortaçağ
Rusya Tarihi
Arkeoloji ve Müzecilik
Arşiv çalışmaları ve Özel Tarih Bilimi
Yerel Tarih ve Etnoloji
Mekanik ve Matematik Fakültesi
Cebir ve Matematiksel Mantık
Genel Matematik
İntegral ve Diferansiyel Denklemler
Matematiksel Analiz
Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik
Radyofizik Fakültesi
Yarıiletken Elektroniği
Elektrik
Fiziksel Elektronik
Kriyojeni ve Mikro Elektronik
Kuantum Radyofizik
Matematik ve Kuramsal Radyofizik
Tıbbi Radyofizik
Sibernetik Fakültesi
Operasyon Araştırma
Bilgi Sistemleri
Matematiksel Bilişim
Komplike Sistem Modelleme
Hesaplamalı Matematik
Uygulamalı İstatistik
Sistem Analizi ve Karar verme
Teorik Sibernetik
Teori ve Programlama teknolojisi
Psikoloji Fakültesi
Genel ve Örgütsel Psikoloji
Klinik Psikoloji ve Psikolojik Teşhis
Pedagoji
Sosyal Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
Sosyoloji Fakültesi
Endüstriyel Sosyoloji
Sosyal Araştırma Teknikleri ve Metodolojisi
Sosyal Yapılar ve Sosyal İlişkiler
Teori ve Sosyoloji Tarihi
Fizik Fakültesi
Deneysel Fizik
Metal Fiziği
Moleküler Fizik
Nükleer Fizik
Optik
Uzay Fiziği ve Astronomi
Fizik